• 2015- 2016 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Duyuru VE Danıştay Kararı

  • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi Hakkında Duyuru VE Yargıtay Kararı

  • BALKONLAR NET ALANDAN ÇIKTI!DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU ve TEBLİĞİ ESASTAN İPTAL ETTİ

  • HMK’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI !

  • SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDENLERE (AVUKATLAR & MALİ MÜŞAVİRLER) MAHKEMEDEN GÜZEL HABER!

  • “SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ” – KAPİTALİZMİN HİÇ UMURSAMADIĞI TEK GEZEGEN: DÜNYA

Haber ve Etkinlikler