• 15 Günlük İtiraz Süresi Geçerek Kesinleşen THH Kararına Karşı Menfi Tespit Davası Açılamayacağı/Yargıtay Kararı !

  • Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik !

  • ATATÜRK KAYIP KITA MU’DA NE ARADI

  • Senelik İznin Kullandırılması Yerine Ücretinin Ödenmesi Yıllık İzin Hakkını Ortadan Kaldırmaz/Yargıtay Kararı !

  • İşçiden Alınan Teminat Senedinin Avans Borcu Adı Altında İcra Takibine Konması !

  • Vadesi Bulunmayan Bono Kambiyo Takibi, Takibin İptali, Bonoda Müracaat Hakkı !

Haber ve Etkinlikler