TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "CMK EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ"’NE BAROMUZ SAYMANI VE STAJ VE MESLEK İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI AV. ADEM ERAY KOZAN VE AV. İNANÇ ERGENLER KATILIM SAĞLADI
Türkiye Barolar Birliği tarafından, Baroların kendi illerinde CMK eğitimi vermelerine ve eğitici grupları oluşturmalarına destek olmak üzere üç aşamalı olarak planlanan "CMK Eğiticilerin Eğitimi" programının birinci aşama eğitimleri gerçekleştirildi.
Eğitime Baromuz Saymanı ve Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonu Başkanı Av. Adem Eray KOZAN ve Av. İnanç ERGENLER katılım sağladı.