GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ DENETLEME KURULU TUTANAKLARI

 

- 27.03.2019 tarihli tutanak

- 22.05.2019 tarihli tutanak

- 27.03.2019-22.05.2019 tarihli rapor

- 22.07.2019 tarihli tutanak

- 22.05.2019-22.07.2019 tarihli rapor

-27.03.2019-20.09.2019 tarihli rapor

-20.09.2019-26.11.2019 tarihli rapor

-26.11.2019 tarihli tutanak

-27.01.2020 tarihli tutanak

-26.11.2019-27.01.2020 tarihli rapor

-27.01.2020-10.09.2020 tarihli rapor

 22.09.2020 tarihli tutanak

13.11.2020 tarihli tutanak

12.09.2021-12.11.2020 tarihli rapor

13.01.2021 tarihli tutanak

12.11.2020-12.01.2021 tarihli rapor

15.03.2021 tarihli tutanak

12.01.2021-12.03.2021 tarihli rapor

17.05.2021 tarihli tutanak

12.03.2021-12.05.2021 tarihli rapor

16.07.2021 tarihli tutanak

12.05.2021-12.07.2021 tarihli rapor

13.09.2021 tarihli tutanak

12.07.2021-12.09.2021 tarihli rapor

04.11.2021 tarihli tutanak

12.09.2021-04.11.2021 tarihli rapor