DENETLEME KURULU
   Av. Mehmet SEFA  Üye (Merkez)
  Av. Zeki GELİŞ Üye (Merkez)
  Av. Murat GÜRKAN Üye (İpsala)