Yeniden değerleme oranı belli oldu !

Yeniden değerleme oranı belli oldu !
Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi gazete’de yayımlandı.
Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, söz konusu kanunda, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün de yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2017 için yüzde 14,47 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Trafik cezasından telefona her şeyde rekor artış !
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14.47’lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanmadı, kullansaydı zam oranı yüzde 14.47 değil yüzde 21.7’ye çıkabilirdi. 2017’de artış oranı yüzde 3.83 olarak belirlenmişti.
Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in aybaşında açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ekim ayında 12 aylık ÜFE artışı yüzde 14,47 olmuştu. Geçen yıl ÜFE artışı yüzde 3.83 iken, bu yıl yüzde 14.47 ile ÜFE de TÜFE gibi rekor kırdı.
Yeniden değerleme oranını ÜFE artışı kadar belirlendiğinden, 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak vergi, ceza ve harçlar şöyle olacak:
Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47.7 liradan 54.6 liraya,
6 aylık pasaport harcı 115.9 liradan 132.7 liraya,
1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya,
3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 553.4 liradan 633 liraya,
B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya,
Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek.
ALKOL CEZASI 1000 LİRA
Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza 1000 lira olacak.
İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası 1099 liradan 1258 liraya yükselecek.
EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI
Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110.5 lira ceza kesilecek.
GÜRÜLTÜSÜYLE KOMŞUSUNU RAHATSIZ EDEN ‘YANACAK’
Halka açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 liradan 232,4 liraya çıkacak.
Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlar için ceza 843 liradan 965 liraya yükselecek.
MTV, TORBA YASAYA GÖRE BELİRLENECEK
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve “torba tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.
Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.
Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.

——————————————————————————–

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan
11.11.2017
30237
Tebliğ No 0484
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.

Etiketler: