YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ!

Yargıda zaman yönetimi !
Yargıda zaman yönetimi modeli hayata geçirildi. Artık vatandaşa davasının ne zaman biteceğine ilişkin belge verilip tahahhütte bulunulacak. Ceza yargılamasında duruşma gününü bildiren çağrı kâğıdıyla birlikte yargılamanın ne zaman biteceği de bildirilecek. Hâkim ve savcıların terfilerinde soruşturma ve yargılama aşamasında belirlenen hedef sürelere uyup uymadıkları kriter alınacak.
1 EYLÜL 2017’DE BAŞLAYACAK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla başlatılan yargıda zaman yönetimi modeline ilişkin, “Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü girdi. Hedef sürelerin belirlenmesine ilişkin düzenleme, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak.
İNTERNETTE İLAN EDİLECEK
Yönetmeliğe göre soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca belirlenecek. Belirlenen hedef süreler, Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinden ilan edilecek ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilecek.

 

Hedef Sürenin Belirlenmesi ve Dikkate Alınacak Hususlar
Soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanmasında gözetilen, ilgilileri için hak doğurmayan, yargısal süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurul’unun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek hedef sürenin belirlenmesinde şu hususlar dikkate alınacak:
a) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak oluşturulan Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında ve 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Bakanlıkça hazırlanan adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama süreleri,
b) Fiilen görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcı sayısı,
c) Her bir daire, mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısı veya puanı,
ç) Soruşturma veya yargılama usul kuralları,
d) Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen yıllık raporlar.
Belirlenecek hedef süreler, Adalet Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilecek.
Yönetmelik , 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Etiketler: