Unvan Değişikliği Suretiyle İcra Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE İCRA KÂTİPLİĞİ
UYGULAMA SINAVI METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU
Kaynak: Hukuki Haber