Uluslararası İlişkiler ve AB Grubu Komisyonu

Başkan

Av. Levent Reyhat Dinçeli

Genel Sekreter

Av. Nilgün Kuzu

Üye

Av. Gürol Arca