ÜÇ YENİ KHK İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR ?

YENİ ÜÇ KHK ile yapılan düzenlemeler !

 
HUKUKDA DEĞİŞİKLİKLER
* Yüksek yargı kurulu üyelerinin yargılanacağı daire değişti !
Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi üyeleri Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerine Yargıtay’ın ilgili dairesinde yargılanacak.
* Savcılığın verdiği takipsizlik kararı !
Bir konuda takipsizlik kararı verildiyse yeniden yargılama yapılması için “yeni delil ortaya çıkması” şartı yeterli olmayacak. Sulh ceza hakimliği izin vermedikçe yeniden soruşturma açılamayacak.
* Yargıtay 16. Ceza Dairesi sadece FETÖ ve diğer terör örgütleri davalarına bakacak !
Yargıtay’da FETÖ ve diğer terör örgütü davalarının temyiz incelemesini yapan 16’ncı Ceza Dairesi’nin kilitlenmemesi için bu daireye, doğrudan baktığı FETÖ davaları dışında iş verilmeyebilecek.
* ‘Yurda dön’ çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak !
Yayımlanan son KHK’larla birlikte, yurtdışına kaçan terör örgütü mensubu ya da şüphelilerinin vatandaşlıktan çıkarılmaları gündeme gelebilecek.Söz konusu şahıslar “yurda dön” çağrısına rağmen Türkiye’ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecekler.
İHRAÇLAR ve İADELER
* MEB’den bu kez sadece 13 kişi ihraç edildi !
* 278 kişi ise iade edildi !
* 8 bin 323 personel ihraç edildi !
İhraç listesi için 679 Sayılı KHK’nın eklerine bakınız.
* İlişiği kesilen güvenlik korucuları göreve çağrılabilecek !
KHK ile yapılan düzenlemeye göre, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler için tekrar göreve çağrılabilecek, ayrıca gönüllü güvenlik korucularının da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilmesi temin edilecek.
YENİ PERSONEL ALIMLARI ve YENİ GÖREVLENDİRMELER
* Devlet Memurları Kanununda yapılan düzenleme !
KHK ile 657 tek düzenleme yapıldı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil olmak üzere askeri kurumlardaki sivil memurlar için Milli Savunma Bakanlığı başarı belge verme yetkisini devredebilecek.
* 399’a tabi personele de güvenlik soruşturması şartı geldi !
399 sayılı KHK’ya tabi olarak KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel de işe alınırken güvenlik soruşturmasından geçirilecek.
* Hakim ve savcı adayı alımında 70 şartı kaldırıldı !
ÖSYM’nin yaptığı hakim ve savcı adaylığı sınavındaki en az 70 puan almış olan adayların mülakata girebileceği yönündeki düzenlemede yer alan “en az 70 puan almış olma şartı” kaldırıldı. Buna göre, 70 puan alamayanlar da mülakata girebilecek.
* Araç tescil işlemleri noterlere devrediliyor !
680 sayılı KHK ile araç tescil işlemlerine ilikin düzenlemeler yapıldı.KHK ile Trafik Kanunu’nda yer alan araç muayene raporu ve tescil belgesi ile ilgili hükümler yeniden düzenlendi.Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterlere devrine imkan tanındı. Böylece polisin insan kaynağı tasarrufu yapması amaçlandı.
* Sağlık personeli MSB’ye ait kadrolarda görevlendirilebilecek !
OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığı’na ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde, öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek.
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek.
Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de döner sermaye ödemeleri dikkate alınmak suretiyle, sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.
Görevlendirileceklere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar ise sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.
* TMSF’ye devredilen şirketler ‘basiretli tüccar’ gibi yönetilecek !
680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazine’ye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, TMSF’nin gözetiminde, TMSF’nin ilişkili olduğu bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak, “basiretli tüccar” gibi yönetilecek.
Bu şirketlerin yöneticileri TMSF’nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanacak ve görevden alınacak.
Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128’inci maddesinin 10. fıkrasında belirtilen mal varlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF’nin ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilecek.
Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar TMSF’nin ilişkili olduğu bakan onayıyla belirlenecek.
* Milli Piyango KHK ile Varlık Fonu’na devredildi !
Son çıkan KHK ile Milli Piyango ve TJK’nın bahis unsurları Türkiye Varlık Fonuna geçirildi. Böylece Milli Piyango özelleştirmesinden elde edilecek gelir, bütçe gelirlerine yansımayacak.
* Yayın yasaklarına uymayan TV’lere yayın durdurma cezası verilecek !
Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durduracak.
* TRT’ye, 450 sözleşmeli personel alma yetkisi verildi !
TRT Genel Müdürlüğüne, TRT’nin yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında çalıştırılmak üzere 450 sözleşmeli personel alabilmesi hakkı tanındı. Bu sayı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılabilecek.
GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
* Bir çok yetki Genelkurmaydan alınıp Milli Savunma Bakanlığına verildi !
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıf olduğu, subaylığa nasıp, general-amiral kadrolarını belirleme gibi bir çok yetki Milli Savunma Bakanlığına alındı.
* “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası”nda bakan da söz sahibi olacak !
Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilecek.
* Kuvvet komutanını artık Bakan teklif edecek !
Kuvvet komutanlarının atanması Genelkurmay başkanının teklifi ile yapılabiliyordu. Teklifi bundan sonra Milli Savunma Bakanı yapacak.
* İlköğretim mezunları zaten uzman çavuş olabiliyordu !
İlköğretim mezunları arasından uzman erbaş ve çavuş alımında, Genelkurmayın ihtisas alanlarını belirleme yetkisi kaldırıldı.
* Polise internet abonelerinin kimliğine erişim yetkisi !
Polise, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkisi verildi.
* Siviller de askeri personele emir verebilecek !
Emrin üniformayla verilmesi zorunluluğu kaldırılarak astlara sivil amirlerinin verdiği emirleri de yerine getirme zorunluluğu getirildi.
* Kayıp çocukların bulunması için polise özel yetki !
Terör örgütlerinin kaçırdığı ve diğer kaybolan çocukların bulunması amacıyla polis çocuğun yakınlarının banka hesaplarını inceleyebilecek. Çocuğun ve yakınlarının kullandığı telefonlar dinlenebilecek, iletişim hareketleri incelenebilecek.
* Askerler, 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemeyecek !
Askeri personel için daha önce 10 yıla indirilen mecburi hizmet etmeden istifa edilemeyeceğine dair kuraldaki sınır yeniden 15 yıla çıkarıldı.
* TSK’nın gittiği sınır dışı harekata katılan kamu görevlisine tazminat verilecek !
680 sayılı KHK ile, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilen kamu görevlisine tazminat verilmesi kararlaştırılmıştır. Verilecek tazminat miktarı, aylık 2 bin 881 lirayı geçemeyecektir.Yine yapılan bir düzenlemeyle de, terör örgütleriyle ilgili 399’a tabi personelin sözleşmesinin feshedilmesi imkanı getirilmiştir.
* Jandarma ve sahil güvenlik personeline de adli yardım verilecek !
Emniyet personeline olduğu gibi Jandarma ve sahil güvenlik personeline de, haklarında dava açılması halinde, adli yardım verilecek.
* Jandarma ve sahil güvenlik personeline de ödül verilecek !
Ülke güvenliğinde yüksek hizmeti görülenlerle olağanüstü durumlarda yaşamlarını ortaya koyan jandarma ve sahil güvenlik personeline de fiilen almakta oldukları aylıkların 24 katına kadar ödül verilebilecek.
* Uzman jandarmalar 31 yaşına kadar astsubaylığa geçebilecek !
680 sayılı KHK ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçişlerinde düzenlemeler yapıldı.- Uzman jandarmalar 31 yaşına kadar astsubaylığa geçebilecek.
Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle el konulan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, bu eşyaların TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi, mahallin en büyük mülki amiri tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma evresinde mahkemeden talep edilebilecek. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilecek. Soruşturma veya kovuşturma sonunda el konulan eşyanın iadesine karar verildiği takdirde iadenin konusunu rayiç değer oluşturacak.
KHK ile Jandarma personeline, ödüle ilişkin olarak Emniyet personelindeki haklar tanındı.
Yeni yapılanmaya uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için adli yardım (avukat temini) imkanı sağlandı.
Mevcut Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin, mecburi hizmet sürelerinin kalan kısmının aynen devam etmesi ve insan kaynağında sıkıntı yaşanmaması için de KHK ile düzenleme yapıldı.
Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı “28”den “31”e çıkarıldı.
Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddi olarak uygulanacak.
* Zırhlı ambulanslar da taşıt kanununa tabi olmayacak !
Taşıt Kanunu’na tabi olmayan araçların arasına düzenlemeyle zırhlı ambulanslar da eklendi.
* Özel güvenliğin silah kullanma yetkisi genişledi !
OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile yılbaşı gecesi Reina baskınıyla yeniden gündeme gelen özel güvenlik hizmetlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapıldı. 680 sayılı KHK ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yapılan değişiklikler özetle şöyle:
Özel güvenlik birimleri ya da özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya 15 ve daha fazla özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenecek.
Mülki idare amirleri, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili olacak.
Görev alanı dışına silahlarını çıkaramayacak olan özel güvenlik görevlilerinden kişi korumasında çalışanların görev alanı koruduğu kişinin yanındayken ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırları olacak.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılsa dahi kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olanlar özel güvenlik olamayacak.
İşe alınma için güvenlik soruşturması olumlu olması gereken kişinin, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekecek.
FETÖ önlemi
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.
Grev yasağı esnetildi
Mevcut düzenlemede grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlilerinin bir daha özel güvenlik olamayacakları hükmü bulunuyordu, bu yasağa uymayanlar, artık 6 ay özel güvenlik alanında görev alamayacak.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu belirlenen şirketlerin faaliyet izni iptal edilecek.
Cezalar artırıldı
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine verilen bin TL’lik idari para cezası 3 bin TL’ye çıkarılacak.
Özel güvenlik hizmetini belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine verilen bin TL tutarındaki idari para cezası 3 bin TL’ye çıkarılacak.
Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine verilen ceza 2 bin TL’den 6 bin TL’ye yükseltilecek.
Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için bin TL olarak öngörülen ceza 3 bin TL’ye yükseltilecek.

 

Haber ve Yorumlar Palmiye Yazılım Programından Temin Edilmiştir.

Etiketler: