Türkiye Barolar Birliği Duyurusu: “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi” !

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu: “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi” !
 

 

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 73640249-045.02[02]-502-2018-E.76/2712

Tarih : 08/02/2018

Konu : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Yayımlanan İlanlar

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 29.01.2018 tarih ve 1653 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncu fıkrasında “İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır” hükmüne yer verildiği, bu hüküm çerçevesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56’ncı maddesinin (m) bendi uyarınca TOBB tarafından çıkarıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2013 tarihi itibariyle yayımlanan tüm nüshalarının (www.ticaretsicil.gov.tr) internet sayfasından ücretsiz üye olmak suretiyle görüntülenebildiği ve ilgili sayfaların yazıcı çıktısının alınabildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla;

Yargılama sürecinde kırtasiye ve posta giderleri ile yaşanan süre kaybının ortadan kaldırılarak davaların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla ticari işletmeler ile şirketlerin yayımlanan son adresleri ile diğer bilgilere ihtiyaç duyulması halinde bu bilgilere (www.ticaretsicil.gov.tr) internet sayfasından temin edilebileceği hususunda,

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki mahkemeler ile icra ve iflas müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

Feyzullah TAŞKIN / Hâkim / Bakan a. Genel Müdür

Dağılım:

Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge idare Mahkemesi Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına

Etiketler: