Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik !

Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik !
 

 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu İlgilendiren Yönetmelikler/2992

Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/Adalet Bakanlığından/17.05.2017/ 30069 REGA

Dayandığı Kanun: 2992/29.03.1984

Madde 0001 :

23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) UYAP bilişim sisteminde belirlenen kayıtlara, sorumlu oldukları işlerle ilgili bilgi ve verileri tahsis amaçlarına uygun şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, bu kayıtları kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve emanet bürosundaki diğer iş ve işlemleri yerine getirmekten, emanet bürosu personeli sorumludur. Eksikliklerin tespiti halinde ise ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Madde 0002 :

“(3) UYAP bilişim sisteminde belirlenen kayıtlara, sorumlu oldukları işlerle ilgili bilgi ve verileri tahsis amaçlarına uygun şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, bu kayıtları kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamaktan emanet bürosu personeli sorumludur. Eksikliklerin tespiti halinde ise ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Madde 0003 :

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 0004 :

Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Etiketler: