Stajyer Avukatların Öğrenmesi Gereken 10 Şey!

Staj dönemi fakültede öğrendiğimiz bilgilerin gerçek hayatta işlevsellik kazanabilmesi adına çok önemli bir dönemi oluşturur. Örneğin bir ilamsız icra takibinin bütün teorik bilgilerine haizde olsanız karşı tarafa nasıl tebliğ edileceğini pratikte öğrenirsiniz. Bunu bir yemek yapımına benzetecek olursak hukuk fakültesi size gerekli malzemeli verir ancak o malzemeleri hangi sürelerde ve hangi kıvamda hazırlayacağınızı Uygulamalı hukuk öğretir. Bununda ilk basamağı stajyer avukatlıktır.

1- Yetki Belgesi ve Muvafakatname

Stajyer avukatlıktaki ilk adliye tecrübenizde öğreneceğiniz şeylerden ikisi budur. Bir avukat adına işlem yapmak istiyorsanız bazı farklılıklar saklı kalmak üzere yetki belgesi veya muvafakatnameyi bilmeniz gerekir.

2- Baro Pulu

Evet başlangıçta bunu nasıl ve nereye yapıştıracağım diye sorabilirsiniz. Bu yapıştırma işlemini doğal yollarla hallettikten sonra üzerine cizik atabilirsiniz. Öncelikle vekâletnamesi dosyada mübrez olmayan her vekaletnamenin sunumunda noter imzasının yanındaki boşluğa yapıştırılır.

3- Maliye Veznesi ve Mahkemeler Veznesi

Maliye veznesi adından da anlaşılacağı üzere para işlemlerine bakar bazı dosyaların, davaların, dilekçelerin veya evrakların sunulması için harçlarının yatırıldığı yer olarak tanımlanabilir. Örneğin bir vekaletname sunacaksanız baro pulunun yanında vekalet harcı da yatırmanız gerekir.  Özellikle ilk kez dava açıyorsanız unutmamanız gereken şey gider avansının mahkemeler veznesine yatırılacağıdır. Genellikle gider avansı dışındaki tüm işlemlerinizi maliye veznesinden halledebilirsiniz.

4-  Tarama Büroları

Tarama büroları özellikle icra işlemlerinde sunacağınız evrakların görüldü alındıktan sonra arşivlenmesi amacıyla scan edilmesinde aracı bir bürodur. Bazen icra dairelerinde tarama işlemi inisiyatife de bırakılsa, icra muhaberelerinde görüldü alındıktan sonra evrakların taranması mecburidir.

5- Önbüro Ve Muhabere Büroları

Önbüro ve muhabere büroları evrakların dosyaya sunulmasında büyük önem arz eder. Genellikle veznelere yakın yerlerde bulunan bu bürolara evrak sunmadan önce tüm eksiklikleri tamamlamanız gerekir. Muhabere, bir dosyanın farklı bir mahkemeye başvurduğunuz mahkeme aracılığıyla gönderilmesidir. İcra dosyalarında ve hukuk dosyalarında önemli bir fark bulunmaktadır. İcra dosyalarında muhabere için genellikle vekalet harcı, baro pulu ve muhabere ücreti gerekmekteyken hukuk dosyalarının muhabere edilmesinde bu masraflara ek olarak Posta pulu masrafı da bulunmaktadır. Yani hukuk muhabereye giderken posta pulunuzun olduğundan emin olun.

6- Alındı ve Görüldü

Sunmuş olduğunuz her dilekçe ve evrakın sunulan merci tarafından teslim alındığını gösterir. Özellikle stajyerken üst avukatlar tarafından verilen adliye görevini yaptığınıza yönelik en büyük delili oluşturan alındı veya görüldü işlemleri yaptığınız işlemleri müvekkillere raporlarken de işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak eğer icra dairesinden görüldü almak istiyorsanız mevcut evrakınızın orjinaline ek olarak kendiniz için bir kopyasını daha çıkarma gerekliliğini unutmamanız gerekir.

7- Mahzende veya Arşivde Olan Dosyalar

Dosyaların açık mı kapalı olduğunun tespitini bu konudaki icra dairesinden tespitini yaptırdıktan sonra genellikle belli saatler arasında dosya sorumluluğu olan kişiler tarafından çıkartılmaktadır. Girişe yakın bir yerlerde bulunan açık veya kapalı şeklinde tarihe göre bir tablo görürseniz bilin ki o tablo tamda aradığımız şeydir. Dosyanın açık veya kapalı olan kısmına bilgilerini yazdığımızda en geç 2 gün içinde dosyanın dairede bir bölümde olduğunu görebiliriz. ( Emin değilseniz hem açık kısma hem de kapalı kısma dosya numarasını yazabilirsiniz  )

8- Tevzii Büroları

İcra tevzi ve dava tevzi olmak üzere iki ayrı tevzii bürosu bulunmaktadır. Tevzi bürosunda görevli memura dava dosyanızı teslim ettiğinizde ödenmese gereken harçları hesaplayacak, bir takım makbuz çıktıları alacak ve sizi vezneye yönlendirecektir. Vezne görevlisi, sizden harç bedellerini tahsil ettikten sonra, dosyayı memura tekrar verdiğinizde, düzenlediği tevzi formunu ve harç makbuzlarının birer suretlerini verecektir. Tevzii formunu incelediğinizde, dosyanızın mahkemesini, dosya numarasını vb. detayları görebilirsiniz.

9- UYAP ve Mahkeme Kalemleri

Uyapı iyi ve dikkatli bir şekilde kullanabilirseniz neredeyse %90 a varan işleri adliyeye gitmeden halledebilirsiniz. Ancak uyapla da yapılamayan işlemler bulunmaktadır ve bu işlemlerin takibi mesela ara karar gibi, uyap a eklettirme gibi birçok şeyi de gerek telefon vasıtasıyla gerekse bizzat kalemle irtibata girerek işlemler yapılabilir.

10- Baro Odaları

Baro odaları belki de adliyelerin en güzel yerleridir. Dilekçenizi baro odasındaki bilgisayarlar aracılığıyla yazabilirsiniz, buna ek olarak çıktı alıp, araştırma da yapabilirsiniz. Genellikle bulunan satranç ile belki kafa dağıtmak isteyip, meslektaşlarınızla sohbetlere dalabilirsiniz. Dosya ve baro pulu da baro odalarından alındığından sıklıkla uğranılır.

Atakan Karataş

Etiketler: