Staj Başvuru Evrakları


(Staj Başvuru Evrakları indir)

EDİRNE BAROSU BAŞKANLIĞI

Tel: 02842251055

İnternet: www.edirnebarosu.org.tr

STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 – Diploma ( veya çıkış belgesi) örneği ( Noter Onaylı yada Fakülte Sekreterliği Onaylı) ( 3 adet )

*** Yurtdışı üniversite mezunları noter onaylı denklik belgesi ve Hukuk Fakültesinden onaylı yazı getirecekler. Not: * diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun olduğu fakülteden fakülte giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.

*Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışının aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2 – Nüfus Kağıdı Örneği ( Noter Onaylı fotoğraflı ve nüfus cüzdanındaki tüm bilgileri içerecek şekilde nüfus cüzdanı örneği ) ( 3 adet )

3 – Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından) ( 3 adet )

4 – Oturma Belgesi ( Muhtardan yada nüfus müdürlüğünden ) ( 3 adet )

5 – Sağlık Raporu ( Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığıma dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş) (3 adet )

6 – ………. Barosu Stajyer Avukat Adayı Bilgi Formu ( Başvuruda bulunurken Staj Kurulu Sekreterliğinden alınacak ) ( 3 adet )

7- Yanında staj yapılacak Avukat’ ın olur belgesi

* Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 ( beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunun 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir. ) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para ve işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur.

* Avukat Oluru, En geç beş ay sonra mahkemelerdeki stajın bitimine bir ay kalaya kadar getirilmesi zorunludur. ( 3 adet ) ( ÖRNEK – 1 )

8 – Bildirim Kağıdı ( 3 adet ) ÖRNEK – 2

9 – Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş takdim yazıs( staj yaptığı avukat dışında olacak) ( 3 adet ) ( ÖRNEK – 3 )

10 – Baroya Yazılan Dilekçe ( 3 adet ) ( ÖRNEK – 4 )

11– Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur’ akaydınızın bulunmadığına dair belge.

12 – Vesikalık fotoğraf ( kravatlı – cübbesiz ) ( 8 adet )

13 – Mavi klasör dosya ( 1adet )

*** Getirilen evrakların tamamı sayılarınca asıl evrak olacaktır, fotokopi kesinlilkle kabul edilmeyecektir.

*** SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kaydının olmadığına ilişkin belge (SGK Web sitesinden her üçü için ayrı olmak üzere barkodlu yazılar kabul edilmektedir)

Not – Herhangi bir yerden emekli olunmuş ise, özgeçmiş yazılacak, emekli olunan kurum veya işletmeden sicil özetine ilişkin belge alınarak özgeçmişe eklenecek ve diğer belgelerle birlikte teslim edilecektir.

_____________
***Başvuru Staj Kurul Sekreterliğine yapılacaktır.