Polisin Fazla Mesaisi

Polisin; Türkiye Cumhuriyeti’nde önleyici ve adli kolluk vazifelerini birlikte yerine getirdiği, suçun işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve barışının, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlendiği iddiasından sonra maddi hakikate ulaşılabilmesi için delillerin toplanıp değerlendirilmesi suretiyle “cumhuriyet savcısının yardımcısı” sıfatıyla görev ifa edip yetki kullandığı, tüm bu aşamalarda ağır sorumluluklar üstlenip büyük emek sarf ettiği ve sarf etmek zorunda olduğu tartışmasızdır.
Kaynak: Hukuk Ajansı