ÖNEMLİ İÇTİHATLAR VE NOTLAR

 

BARO BAŞKANLIĞINA

 

Özü: Yargıtay’ımızın -ekte sunduğumuz- yeni içtihatlarının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hk.

Yargıtay’ımızın çeşitli konulardaki -uygulama için çok önem taşıyan ve özelliği bulunan, önceki içtihatları ile çelişen (aksi doğrultuda olan) -veya konusunda ilk kez verilmiş olan yeni içtihatlarının, meslektaşlarımızın bilgilerine sunulması için Baronuzun internet sitesinde yayımlanması veya başka bir şekilde meslektaşlarımıza ulaştırılması hususunu takdirlerinize sunarım.

Not: Yukarıda bahsedilen içtihatların (4) tanesi 29.11.2016 tarihinde, (6) tanesi ise 24.01.2017 tarihinde Baronuzun mail adresine daha önce tarafımızdan gönderilmişti.

 

Saygılarımla.. 21.03.2017

Av. Talih UYAR

 

 

önemli içtihatlar ve notlar

 

Yukarıdaki notlarda var olan yargıtay kararları aşağıda tam metinleriyle beraber gösterilmiştir.

 

Edirne Barosu Yargıtay Kararları

Etiketler: