Mülteci Hakları Komisyonu

Başkan

Av. Murat Can Dağdevir

Genel Sekreter

Av. Elif Cansu Mert

Üye

Av. Emel Gamze Koç

Üye

Av. Alican Gül

Üye

Av. Levent Reyhat Dinçeli