Komşum gürültü yapıyor, ne yapabilirim?

komsum_gurultu_yapiyor_ne_yapabilirim_h17083

KOMŞUM GÜRÜLTÜ YAPIYOR, NE YAPABILIRIM?

Komşu gürültüsünden rahatsız olmanız halinde gürültünün durumuna ve yapıldığı yere göre yapılacak şeyler değişir.

Komşunun basit rahatsızlık vermesi durumunda Kabahatler Kanunu 36. maddeye göre kolluk veya zabıtaya başvurulur.

 

Bu şikayet sözlü veya dilekçe ile yapılabilir.

Dilekçe Örneği

………Makamına

ŞİKAYET EDEN:

ŞİKAYET OLUNAN:

ADRES             :

KONU             :

OLAYLAR:

DELİLLER:

HUKUKİ NEDEN: Kabahatler Kanunu 36 ve ilgili mevzuat

SONUÇ İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle gürültü yapmak suretiyle rahatsızlık veren kişiler hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını saygı ile talep ediyorum.

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA

Türk Ceza Kanunu’nun ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ başlıklı 123. maddesine göre; “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

SAĞLIĞA ZARAR VEREN GÜRÜLTÜ

Türk Ceza Kanunu’nun Gürültüye neden olma’ başlıklı 183. maddesine göre; “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TCK 123 ve 183. maddelere giren suçlarda Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusunda bulunulur.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN:

ADRESİ                                           :

ŞÜPHELİLER                                  :

1-

ADRESİ                                          :

2-

ADRESİ                                      :

KONU                                           :

OLAYLAR                                     :

DELİLLER                                       :

HUKUKİ NEDENLER                  : TCK, CMK Ve İlgili Mevzuat

SONUÇİSTEM                           : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını saygı ile talep ediyorum.