Uluslararası İlişkiler ve AB Grubu


Av. Levent Reyhat Dinçeli Başkan
Av. Nilgün Kuzu Genel Sekreter
Av. Gürol Arca Üye