Mülteci Hakları


Av. Murat Can Dağdevir Başkan
Av. Elif Cansu Mert Genel Sekreter
Av. Emel Gamze Koç Üye
Av. Alican Gül Üye
Av. Levent Reyhat Dinçeli Üye