KISMİ KAMULAŞTIRMA – KALAN KISMIN KAMULAŞTIRILMASI

Av. Vedat ORUÇ yazdı… Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 46. maddesinde ve Kamulaştırma Kanunu’nun 12. maddesinde belirtildiği üzere; idare, kamu yararı olan bir proje kapsamında, bir taşınmazın tamamını kamulaştırabileceği gibi sadece bir kısmını da kamulaştırma yetkisine sahiptir. Kanunda “Sadece bir kısmını kamulaştırma” şeklinde ifadesini bulan bu işlem "Kısmi kamulaştırma" ya da "Kısmen kamulaştırma" olarak da adlandırılmaktadır.
Kaynak: Hukuki Haber