Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kabul Tarihi:24.03.2016

Resmi Gazete Tarihi:24.04.2016

Resmi Gazete Numarası:29677

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 0001 : Amaç

(1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Etiketler: