Kendisine savunman atanmasından haberdar edilmeyen sanığa tebligat yapılması

6. Ceza Dairesi 2015/8293 E. , 2015/45455 K.
"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 6 – 2015/71216
MAHKEMESİ : İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 30/10/2014
NUMARASI : 2014/113 (E) ve 2014/253 (K)
SUÇ : Yağma
Kaynak: Hukuki Haber