İş yapma kolaylığı getiren yasa onaylandı !

İş yapma kolaylığı getiren yasa onaylandı !
 

 

 

Şirket kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve süreleri düşürerek yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan 35 maddelik yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 10 Mart tarihli sayısında yer alan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yabancı yatırımcıların süre, maliyet ve prosedür anlamında karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerinde iyileştirilme öngörülüyor.

Pakette yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

* Şirket kuruluşunda yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kaldırılıyor.

* Vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen her şirkete yoklamaya gidilme zorunluluğu kaldırılıyor. Maliye Bakanlığı ihtiyaç hissettiği şirketlere yoklama için gidebilir.

* Şirket kuruluşunda gerekli olan yedi bürokratik işlem bire indiriliyor.

* Konkordato ilen sistemi revize edilerek şirketler için ‘Kurtarma Anlaşması Kurumu’ oluşturuluyor.

* İnşaat izinleri sürecinde 18 toplam işlemin 12’si belediyelerde yürütülüyordu. Belediyedeki işlem sayısı beşe indiriliyor. Kalan altı işlemin beşi elektronik ortama alınıyor. Yapı Denetim Kanunu’nda gerçekleştirilecek değişikliğin biri de inşaat ruhsatındaki imza sayısını 18’den bire düşürülüyor.

* İthalat ihracatta bürokrasi minimuma iniyor. Antrepoda geçici depolama işletmecilerinin hizmet bedeli üst sınır konularak üzere tarifeye bağlanıyor. Teslim talimat formu bedeli için üst sınır getiriyoruz. Gümrük Müşavirleri için de üst sınır getiriyoruz.

* Hükümet, 31 Temmuz 2016’da çıkardığı 669 sayılı ohal KHK’sı ile şirketlere getirdiği iflas erteleme yasağını bu reform paketi ile kaldırıyor. İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak şekilde yeniden düzenleniyor.

Etiketler: