İnsan Hakları Komisyonu

Başkan

Av. Rifat Çulha

Genel Sekreter

Av. Adem Eray Kozan

Üye

Av. Tuğçe Ot

Üye

Av. Can Çavuş