İfa yerine edim ile ifa uğruna edim arasındaki önemli farklar

Mesleğe ilk başladığım yıllarda, alacaklı vekili olduğum bir dosyada, borçlunun araç ve gayrimenkulü üzerine haciz koyduğumuzda, borçlu, vekili vasıtası ile uzlaşma teklif etti. “Nedir teklifiniz?” Diye sorduğumda, dosya kapak hesabını karşılayacak müşteri çeki verebileceklerini söylediler.
Kaynak: Hukuki Haber