HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

30.09.2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tebliğleri ;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

 

Madde 0004 : Gider avansı miktarı

 

(1) Davacı;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,

 

toplamını avans olarak öder.

 


Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Madde 0012 : Ücret tablosu(1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.

 

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER ÜCRET
  TEK HAKEM   3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
  İlk gelen 500.000,00 TL için   %  5   %  8
  Sonra gelen 500.000,00 TL için   % 4   % 7
  Sonra gelen 1.000.000,00 TL için   % 3   % 6
  Sonra gelen 3.000.000,00 TL için   % 2   % 4
  Sonra gelen 5.000.000,00 TL için   % 1   % 2
  10.000.000,00 TL’den yukarısı için   % 0,1   % 0,2

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Madde 0003 : Ücret(1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenir.

 

Etiketler: