HSYK yeni ihtisas mahkemeleri belirledi !

HSYK yeni ihtisas mahkemeleri belirledi !
HSYK 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle iki ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespit edilmesine yönelik İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından gelen talep görüşüldü.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSYK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7’inci bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara İstanbul 13, 14, 22 ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunlukları ile görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı ifade edilen kararda, yeni kurulup faaliyete geçirilen İstanbul 24 ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI
Karar Tarihi : 16/12/2016 Karar No : 2277

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından gelen talep görüşülerek;

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruolu Birinci Dairesinin 12/02/2015 tarihli ve 224 sayılı, 30/06/2016 tarihli ve 1111 sayılı ile 26/10/2016 tarihli ve 1935 sayılı ihtisas kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318,319, 323,324,325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara İstanbul 13, 14, 22 ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği, ancak bu mahkemelerin iş yoğunlukları, bu mahkemelerde görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere İlave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallin talebi birlikte dikkate alınarak;

Yeni kurulup faaliyete geçirilen İstanbul 24 ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerinin mezkûr suçlar dolayısıyla açılacak davalara, önceki kararlarda belirlenen mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemesi olarak bakmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar bakımından; İstanbul 24 ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

palmiye yazılım haber bildirim

Etiketler: