Avukatlık Ücret Tarifesi ( 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife )

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 13.MADDE
( 2017 ) Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife

 

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde
A-) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 260 TL
B-) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen işler için 405 TL
C-) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL
Ç-) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL
D-) Çocuk mahkemeleri
D-1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL
D-2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL
E-) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 445 TL
F-) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 445 TL
G-) Kanun yolları mahkemeleri
G-1-) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 800 TL
G-2-) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 900 TL