Etkin Pişmanlığın Yürürlüğü

Devam eden bir yargılama ile ilgili asıl sorumluları ve maddi hakikati ortaya koyan somut tespit ve delillere ulaşılabilmesi amacıyla “etkin pişmanlık” veya “ikrar karşılığı uzlaşma” adı altında düzenleme yapılabilir.
Kaynak: Hukuki Haber