Elektronik tebligat dönemi başlıyor !

Elektronik tebligat dönemi başlıyor !
Tüketici hakem heyetlerince muhataplarına gönderilecek evrak elektronik ortamda tebliğ edilebilecek. Tebliğ 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Elektronik Tebligat Sistemi Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına iletilmesi gereken evrakın elektronik ortamda tebliğiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu sistemden yararlanabilecek.

Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak.

Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

1 Sıra Nolu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’ne programınızdan bakabilirsiniz !

Etiketler: