EDİRNE BAROSU DUYURUSU Çocuk istismarı ‘KİM BİLİR NASIL İSTİSMAR DAVALARIYLA BAŞ BAŞA KALACAĞIZ’

EDİRNE BAROSU DUYURUSU

 

Çocuk istismarı

 

‘KİM BİLİR NASIL İSTİSMAR DAVALARIYLA BAŞ BAŞA KALACAĞIZ’

 

Kamuoyunda bilindiği  üzere, 17.11.2016 tarihinde bir grup milletvekili tarafından  “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdur ile failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bıkılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi” şeklinde bir önerge verilmiştir.
Bu önerge toplumsal vicdanı yaralamıştır. Ayrıca hukuk tekniği açısından da sorunludur. Şöyle ki; eğer tasarı ile çok az sayıda olmakla beraber bazı gerçek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyorsa Türk Ceza Kanunu’nun 30. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen ve doktrinde ”haksızlık yanılgısı” olarak adlandırılan yasa hükmünün sanık lehine uygulanıp uygulanamayacağı zaten yargılama aşamasında tartışılmakta, her somut olayda ayrı bir karar verilmekte ve maddi gerçek ortaya çıkmaktadır. Bunun haricinde  “çocuğun rızası”  temeline oturtulacak bir düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun teorisiyle çelişecektir. ”Çocuğun rızası” hukuka uygunluk nedeni değildir. Hal böyle iken bu yönde bir düzenleme 5237 sayılı TCK’nın kazanımlarından geri dönmek demektir.
Bu hususun evlilik ile birlikte düşünülmesi hem Türk Ceza Kanunu bakımından hem de Türk Medeni Kanunu bakımından başka sorunlara da neden olacaktır.

 

Etiketler: