DURUŞMA YAPILMASI TALEPLERİNİN KABUL EDİLMEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
CHRISTIANA NEUHOFER BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2013/9580)

Karar Tarihi: 10/6/2015
R.G. Tarih- Sayı: 15/7/2015-29417
Kaynak: Hukuki Haber