CMK Ücret Tarifesi 2018


1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için;
a-) Tarife 280,00 TL
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 237,29 TL
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 42,71 TL
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 47,46 TL
e-) Net Ücret ( b – d ) 189,83 TL
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 232,54 TL
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için;
a-) Tarife 436,00 TL
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 369,49 TL
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 66,51 TL
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 73,90 TL
e-) Net Ücret ( b – d ) 295,59 TL
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 362,10 TL
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar;
a-) Tarife 479,00 TL
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 405,93 TL
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 73,07 TL
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 81,19 TL
e-) Net Ücret ( b – d ) 324,75 TL
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 397,81 TL
4-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar;
a-) Tarife 861,00 TL
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 729,66 TL
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 131,34 TL
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 145,93 TL
e-) Net Ücret ( b – d ) 583,73 TL
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 715,07 TL