Devlet 3 yılda 343 milyar liralık vergiden vazgeçecek

Devlet, gelecek 3 yıllık dönemde toplam 343,1 milyar liralık vergiden, istisna, muafiyet ve indirim yoluyla vazgeçecek.
Kaynak: Hukuk Ajansı