Avukatlık ücretinin ödenmemesi nedeniyle icra takibinde vekalet ücreti

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/23120
KARAR: 2016/1195
Kaynak: Hukuki Haber