Avukata çıkar karşılığında iş getirme

Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme hakkında YARGITAY KARARI:T.C.
Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi
E:2013/10926
K: 2015/14691
T: 01.10.2015
Kaynak: Hukuki Haber