Açık Cezaevine Geçiş (Ayrılma) ŞARTLARI

Açık Cezaevi Nedir?

Açık cezaevi, ceza miktarının azlığı veya belli bir kısmının kapalı cezaevinde infaz edilmiş olması halinde, iyi halli hükümlünün toplumla yeniden bağ kurması ve üretim faaliyetine katılması için tasarlanmış cezaevi olarak tanımlanmaktadır. Açık cezaevinin içinde çeşitli meslek ve sanatları hükümlüye öğretmeye yarayan iş atölyeleri vardır. Hükümlü, belli bir süre sonra belli aralıklarla dışarıya çıkıp ailesiyle vakit geçirebilmektedir. Firara karşı güvenlik önlemleri sıkı olmayan açık cezaevine geçiş şartları bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.

Doğrudan Açık Cezaevine Geçiş Şartları (md.5)

Doğrudan açık cezaevine geçiş hakkından kasıt, mahkûmun kapalı cezaevine hiç girmeden aldığı cezanın miktarı veya niteliği nedeniyle doğrudan açık cezaevine konularak cezasının infaz edilmesidir.

 • Kasıtlı suçlardan üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir. Örneğin, adam yaralama, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, mala zarar verme, tehdit gibi suçlarda mahkumun aldığı cezanın 3 yıl veya altında olması halinde açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.
 • Cezaları yüksek güvenlikli cezaevlerinde veya kapalı cezaevlerinin yüksek güvenlikli kısımlarında infaz edilen hükümlüler, toplam cezalarının 1/3’ünü bu cezaevlerinde “iyi halli” olarak geçirip koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kalınca açık cezaevine geçiş hakkını kazanabilirler.
 • Taksirli suçlarda ise beş yıl veya altında bir cezaya mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir. Örneğin, ölümlü trafik kazası veya iş kazası nedeniyle 5 yıl veya altında ceza alanlar doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.
 • Hükümlü hakkında adli para cezası verildiği halde bu adli para cezası ödenmediği için hapis cezasına çevrilmişse bu ceza da doğrudan açık cezaevinde infaz edilir.
 • İcra-İflas Kanunu gereği tazyik hapsine mahkum edilenler de doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.
 • Ceza miktarı ne olursa olsun, siyasi suçlar, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı yoktur. Örneğin, cinsel taciz suçundan 2 yıl ceza alan bir kişi ceza miktarı düşük olsa bile doğrudan açık cezaevine geçemez.

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Ayrılma Şartları (md.6)

Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları 22.02.2017 tarihli yönetmelikle şu şekilde değiştirilmiştir:

 • Cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler, cezalarının sadece 1 ayını kapalı cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverilmesine 7 yıl veya daha az kalması kaydıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.
 • Cezalarının toplamı 10 yıl veya yukarı olan hükümlüler ise, toplam cezalarının 1/10’unu (onda birini) herhangi bir cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverilmesine 7 yıl veya daha az kalması şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptir.

Yukarıda açıkladığımız iki genel kuralın bazı suçlar açısından aşağıdaki istisnaları mevcuttur:

 • Müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlü, koşullu salıverilmesine 5 yıl veya daha az bir zaman kaldığında açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptir. Örneğin, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası almış kişi koşullu salıverilmesine 5 yıl kala açık cezaevine ayrılma hakkı kazanır.
 • Cezasını yüksek güvenlik cezaevinde ( örneğin, F Tipi Cezaevi ) veya kapalı cezaevinin yüksek güvenlikli bölümlerinde ( Örneğin, T tipinin yüksek güvenlikli bölümünde ) geçiren hükümlünün açık cezaevine ayrılma hakkı kazanması için cezasının 1/3’ünün bu cezaevlerinde “iyi halli” infaz edilmiş olması ve koşullu salıverilmesine 3 yıl veya daha az bir süre kalması gerekir.
 • Hırsızlık, gasp, uyuşturucu alım-satımı gibi suçlardan mahkum olan hükümlüler, cezalarının 1/10’unu kapalı cezaevinde “iyi halli” geçirmeleri ve koşullu salıverilmelerine 5 yıl veya daha az süre kalması halinde açık cezaevine ayrılma hakkı kazanır. Örneğin; bu suçlardan 10 yıl ceza alan bir şahsın koşullu salıverilme süresi 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda 5 yıl, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olabilmesi için de cezaevinde 3 yıl kalması gerekir. Aynı şahsın açık cezaevine geçiş hakkı kazanabilmesi için sadece 1 yıl kapalı cezaevinde kalması gerekir.
 • Cinsel saldırı (TCK md.102), çocukların cinsel istismarı (TCK md.103), eşe karşı işlenen kasten öldürme veya kasten yaralama veya eziyet suçlarından (TCK 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri) mahkum olanlar, adli suçlu olan yabancı uyuruklular koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıl kala açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.
 • Yürürlükten kaldırılan 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu’nun 14. maddesi gereği etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan hükümlüler, koşullu salıverilmelerine 2 yıldan daha az süre kalması halinde açık cezaevine ayrılma hakkını kazanır.
 • Birden fazla cezası infaz edilen hükümlü hakkında cezaların toplanması kararı alındığında, açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur. Örneğin, aynı hükümlü ile ilgili kasten adam yaralama suçu nedeniyle 2 yıl, hırsızlık suçu nedeniyle 2 yıl olarak verilen cezalar hakkında toplama kararı alındığında, açık cezaevine geçiş hakkı için ölçü alınacak suç vasfı kasten yaralama suçu değil, hırsızlık suçudur. Görüldüğü üzere birden fazla cezaların toplanması kararı, hükümlünün açık cezaevine geçiş koşullarını zorlaştırmaktadır.

 

Çocuk Hükümlülerde Açık Cezaevine Geçme Hakkı Nasıl Uygulanır?

Çocuk cezaevinde cezası kesinleşerek hükümlü olarak çocuk eğitimevine gönderilen hükümlülerden, eğitimine devam etmeyenler 18 yaşını bitirdiklerinde, eğitimine devam edenler 21 yaşını bitirdiklerinde suç türüne bakılmaksızın ve olan ğitime devam etmeyenler on sekiz yaşını bitirdiklerinde, eğitime devam edenler ise yirmi bir yaşını bitirdiklerinde suç türüne ve cezaevinde kaldığı süreye bakılmaksızın açık cezaevine gönderilir. Açık cezaevine geçen çocukların 18 yaşını doldurmadan önce işlediği diğer suçların cezaları da ne zaman kesinleşirse kesinleşsin açık cezaevinde infaz edilir.

01.07.2016 Tarihinden Önce İşlenip 671 Sayılı KHK Kapsamında Kalan Suçlarda Açık Cezaevine Geçiş

07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı yönetmelik değişikliğiyle, 01.07.2016 tarihinden önce işlenen ve 671 sayılı KHK infaz rejimi kapsamında kalan suçlar için ayrı bir açık cezaevine geçiş sistemi öngörülmüştür. Buna göre, bu suçlarda açık cezaevine geçiş ve cezanın 1/10’unu kapalı cezaevinde geçirme şartı şu şekilde uygulanacaktır (Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği Geçici Md.1):

 • 01.07.2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıldan az ceza alanlar, en fazla 3 gün içinde ‘iyi halli’ olduğu tespit edilince açık cezaevine geçiş hakkını kazanır ve diğer koşulları varsa derhal denetimli serbestlik uygulamasından yararlanır.
 • 01.07.2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıl veya daha fazla ceza alanlar, açık cezaevine geçiş için diğer hükümlüler gibi toplam cezalarının 1/10’unu mutlaka kapalı cezaevinde geçirmek zorundadırlar.

Hükümlünün kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süre hesaplanırken tutuklulukta geçirdiği süreler de kapalı cezaevinde geçmesi gereken süreye dahil edilir.

Koşullu Salıverilmesine 5 Yıl Kala Açık Cezaevine Geçme Hakkı Kazanılan Suçlar ve Mahkumiyetler

Koşullu Salıverilmesine 3 Yıl Kala Açık Cezaevine Geçme Hakkı Kazanılan Suçlar

 • Cinsel saldırı (TCK md.102),
 • Çocukların cinsel istismarı (TCK md.103),
 • Eşe karşı işlenen kasten adam öldürme veya kasten adam yaralama veya eziyet suçlarından (TCK 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri) mahkum olanlar,
 • Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar,

Cezasının 1/10’u Kapalı Cezaevinde İnfaz Edildikten Sonra Açık Cezaevine Geçme Hakkı Veren Suçlar

Kasten işlenen suçların cezası 3 yıl veya üstünde ise, taksirle işlenen suçların cezası 5 yıl veya üstünde ise, mahkemenin hükmettiği cezanın 1/10’u mutlaka kapalı cezaevinde çekildikten sonra açık cezaevine ayrılma hakkı kazanılır. Cezasının 1/10’nu kapalı cezaevinde geçirme kuralının uygulandığı bazı suçlar aşağıdadır:

Açık Cezaevine Geçiş Hakkı Olmayan Hükümlüler (md.8)

Yönetmelik, bazı suçlar ve cezalar açısından açık cezaevine geçiş uygulamasını yasaklamıştır. Bu suç tipleriyle veya cezalarla mahkum olanların açık cezaevine ayrılma hakkı mevcut değildir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar, açık cezaevine geçiş hakkına sahip değildirler. Örneğin, nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan mahkumların, açık cezaevine ayrılma hakkı yoktur.
 • Haklarında ikinci defa “Tekerrür” hükümleri uygulanan mahkumlar, açık cezaevine ayrılma hakkını kaybetmektedir.
 • Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar açık cezaevine geçiş yapamazlar.
 • Siyasi suçlardan dolayı mahkum olanlar açık cezaevine geçiş hakkına sahip değildirler.
 • Mahkum cezaevinden koşullu salıverildikten sonra herhangi bir nedenle hakkındaki koşullu salıverilme kararı geri alınırsa, geri alınan cezalarının tamamını kapalı cezaevinde geçirmek zorundadır.
 • İcra-iflas kanunu dışında verilen tazyik hapsi, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı kapalı cezaevinde infaz edilir.
 • Kapalı cezaevinde hükümlü olarak tutulduğu sırada başka bir suçtan tutuklanan mahkumlar, diğer suçtan tutukluluk halleri bitene kadar açık cezaevine ayrılma hakkını kullanamazlar.
 • Açık cezaevindeki çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler açık cezaevine ayrılma hakkını kullanmazlar. İdare ve gözlem kurulu kararına bir Ceza avukatı vasıtasıyla itiraz edilebilir.

 

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Ayırma Kararı

Kapalı cezaevinde bulunan hükümlü açık cezaevine geçmek istediğini yazılı bir dilekçeyle bildirdiği takdirde açık cezaevine geçiş işlemleri başlatılır. Talep olmadan idare kendiliğinden mahkumu açık cezaevine göndermez. Mahkumun açık cezaevine geçme talebi idare tarafından değerlendirilerek açık cezaevine ayrılma şartlarını taşıdığı anlaşıldığı takdirde, idare ve gözlem kurulu, mahkum hakkında açık cezaevine ayrılma kararı verir. Hükümlü böylece cezasının denetimli serbestlikle tahliyesine kadar geçecek süresini açık cezaevinde geçirir.

Firar suçu ve Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Kapalı cezaevindeyken firar suçu (hükümlü veya tutuklunun cezaevinden kaçması suçu) işleyenler, firar suçu işlemeden önce kesinleşen cezalarını tahliye olana kadar kapalı cezaevinde geçirmek zorundadır (Açık Cezaevine Ayrılma Yönetmeliği md. 8/2-c). Hükümlü, firar suçu işlediği için “iyi halli” hükümlü statüsünü de kaybeder. Firar suçu işleyip koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanmak isteyen hükümlü iyi hali yeniden kazanmalıdır. Hükümlünün, iyi hali yeniden kazanılabilmesi için firar suçu nedeniyle verilen disiplin cezasının infaz edilmesi ve infazın üzerinden 1 yıl süre geçmesi gerekir (5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu md. 48/4-f). Firar suçu nedeniyle verilen disiplin cezasının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, cezaevi disiplin kurulu hükümlü hakkında “iyi hal” kararı verebilir. iyi hal kararı ile birlikte hükümlü koşullu salıverilme hakkını yeniden kazanır. Ancak, kapalı cezaevindeyken firar eden hükümlü açık cezaevine geçiş hakkını kaybeder.

Açık cezaevindeyken firar suçu işleyen hükümlü, kapalı cezaevine iade edilir. Açık cezaevindeyken firar suçu işlediği için kapalı cezaevine gönderilen hükümlünün tekrar açık cezaevine geçiş hakkı elde edebilmesi için şu şartlar gereklidir:

 • a-) Firar Suçu Nedeniyle Disiplin Cezasının İnfazı: Hükümlü firar suçu işlediği için hakkında 11 günden 20 güne hücreye koyma cezası uygulanır. Açık cezaevine geçebilmesi için hükümlü hakkında verilen hücreye koyma cezası infaz edilmelidir.
 • b-) Disiplin Cezasının Kaldırılması ve “İyi Halli Hükümlü” Statüsünün Yeniden Kazanılması: Hükümlü, açık cezaevindeyken işlediği firar suçu nedeniyle verilen hücreye koyma cezasını infaz ettikten sonra disiplin cezasının kaldırılması ve “iyi halli hükümlü” statüsünü yeniden kazanmalıdır. Hükümlünün disiplin cezasının kaldırılması ve iyi halli hükümlü statüsünü yeniden kazanması için disiplin cezasının infazından itibaren 1 yıl geçmesi gerekir. Disiplin cezasının infazından itibaren 1 yıl geçtikten sonra cezaevi disiplin kurulu kararı ile hükümlünün disiplin cezası kaldırılarak, hükümlüye “iyi halli hükümlü” statüsü geri verilebilir (5257 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu md. 48-4/f)
 • c-) Disiplin Cezası Kaldırıldıktan Sonra İdarece Firar Etmeyeceğine Kanaat Getirilmesi: Disiplin cezası kaldırılan ve iyi halli olduğu tespit edilen hükümlünün açık cezaevine çıkabilmesi için bir daha firar etmeyeceğine ilişkin bir kanaat oluşması gerekir. Hükümlünün açık cezaevinden tekrar firar edeceğine dair emraler varsa açık ceza infaz kurumuna geçmesi mümkün değildir. (Açık Cezaevine Ayrılma Yönetmeliği md. 13/2).

İkinci kez firar suçu işleyen hükümlüler, firar tarihine kadar kesinleşmiş olan cezaları ile koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşen tüm cezalarını kapalı cezaevinde infaz ederler (Açık Cezaevine Ayrılma Yönetmeliği md. 8/2-c).

Disiplin Cezası ve Açık Cezaevine Ayrılma Şartları

Hakkında disiplin cezası verildiği için kapalı kuruma gönderilen hükümlüler, disiplin cezasının infaz edilmesinden itibaren belli bir süre geçtikten sonra (disiplin suçunun niteliğine göre 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl) disiplin cezasının kaldırılmasını talep edebilirler. Cezaevi disiplin kurulu kararı ile hükümlü hakkındaki disiplin cezası kaldırılarak, hükümlüye “iyi halli hükümlü” statüsü yeniden verilir. Disiplin cezası kaldırılıp “iyi halli hükümlü” statüsüne kavuşan hükümlü, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren 6 aylık bir “deneme süresi” için kapalı cezaevinde iyi halli olarak kalmak zorundadır. Disiplin cezasının kaldırılmasından sonra kapalı cezaevinde 6 ay daha iyi halli olarak cezası infaz edilen hükümlü açık cezaevine ayrılma hakkı kazanır (Açık Cezaevine Ayrılma Yönetmeliği md. 13/1).

Disiplin cezası nedeniyle birden fazla kere kapalı cezaevine iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren 1 yıl boyunca iyi halli hükümlü olarak cezası infaz edildikten sonra açık cezaevine ayrılma hakkı kazanır.

Açık cezaevine geçiş şartları ve denetimli serbestlik yasası arasında çok sıkı bir ilişki vardır. 01.01.2016 tarihinden itibaren denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlülerin açık cezaevinde 6 ay kalması zorunlu bir koşul haline gelmiştir.

Avukat Baran Doğan

 

Etiketler: