8 Mart Kadınlar Günü Basın Açıklaması

barokadin

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MART KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

EDİRNE BAROSU KADIN, AİLE VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadınların şiddete adaletsizliğe, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı başlattıkları mücadele gününün adıdır.
Doğuran kadın, emziren kadın, pişiren kadın, paylaştıran kadın, toplayan temizleyen kadın, hasta bakan, yaşlı bakan kadın, her şeyi zamanında yetiştiren kadın, onaran koruyan kadın, evdeki kayıtsız gizli emek üstüne tarlada da gizli emek veren kadın, fabrikada, okulda, iş yerinde düşük ücretle çalıştırılan kadın, biriktiren yine kadın ama;
Karar veren erkek-Hükümet %90 erkek, Meclis %86 erkek, Yerel Yönetimler %98 erkek, Yönetici bürokrat %99 erkek, Sermayeyi elde tutan %99 erkek, Savaş çıkartan erkek, ordu  %100 erkek,
Şiddete uğrayan kadın, taciz edilen kadın, tecavüze uğrayan kadın, öldürülen kadın. Bu saldırıların özel adları var Namus, Töre, Kıskançlık, Aşk.. Aslında hepsi, aynı hepsi güçten iktidardan uzak tutmaya çalışır kadını.
İstenen nedir?  … Kadın kendini göstermesin iktidar mücadelesi için erkek çocuk yetiştirsin.
Barolar Birliğinin Kadın Hakları Komisyonu TÜBAKKOM’un ve ülkemizde var olan Kadın hareketlerinin ciddi baskı grubu olarak çalışmaları ve ısrarlı talepleriyle Hukuk alanında yapılan yasal düzenlemeler yeterli değildir yapılması gereken yasa değişiklikleri ve yasaların uygulanmasının yarattığı ciddi sorunlar vardır.

== 6284 sayılı Ailenin Korunması hakkındaki Kanunun uygulanmasında aksaklıklar giderilmeli,
== TCK ( Türk Ceza Kanununda) cinsel istismar ve kadın cinayetlerinde haksız tahrik indiriminin uygulanması kaldırılmalı,
== Kadınlara yönelik şiddete karşı şiddete karşı şikâyet edildiğinde mağdura Avukat talebi olmadan zorunlu Avukat atanması düzenlenmeli,
== Kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddetle ilgili maddi ve manevi Tazminat davaları mahkeme harç ve giderlerinden muaf tutulmalıdır.
== Kadın İstihdamının arttırılması eşit işe eşit ücret uygulanması konusunda yasal düzenlemeler yapılmalı ve uygulanması denetlenmelidir.
== Belediyeler Yasası gereğince nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler Uluslararası standartlara uygun Kadın ve Çocuk sığınma evleri açmak zorundadır.

Ülkemizde 37.671.000 nüfusu olan kadınların insan hakları sorunları gittikçe artmaktadır. Kadınlar her gün şiddet ve cinayetlerle karşılaşmakta çalışma hayatından uzak kalmakta ve özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortamda gelişebileceği bilinci içerisindeyiz bu nedenle KADININ EĞİTİMİNE ÖNEM VERMEKTEYİZ. Edirne Barosu şiddete maruz kalan kadınları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtmıştır. Ayrıca fabrikalarda ve çeşitli iş yerlerinde kadına yönelik şiddetin derecesini öğrenmek amacıyla anket uygulayıp bu anket sonuçlarına göre eğitim çalışmalarına yön verecektir.
Kadının siyasette ve mecliste ve yerel yönetimlerde yok denecek kadar az olması nedeniyle bu genel seçimlerde tüm partilerin eşit sayıda kadın adaylara yer vermesini istiyoruz. Özellikle Edirne’yi temsilen kadın milletvekili istiyoruz.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak Türk Kadının yegâne amacı ve ideali olacaktır. Türk Kadını bilmelidir ki Cumhuriyet Devrimleri ile elde ettiği kazanımlar ancak ve ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde Temel hak ve Özgürlüklerin korunduğu bir demokrasi ortamında korunabilecektir.
Kadın hakları alanında yaşanan tüm sorunların takipçisi olacağımızı bir kez daha yineleyerek, haklarına sahip çıkan mücadele gücünü kaybetmeyen sorgulayan, düşünen, üreten tüm kadınlarımızı kutluyoruz.

Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Nurten KASAPOĞLU