26.01.2015 Tarihli Basın Duyurusu

basinduyurusu

26.01.2015 TARIHLI BASIN DUYURUSU

4 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre ‘Türk Vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanır’
Edirne’de de yukarıdaki yönetmelik hükmü uygulanmaktadır. Bu uygulama bir lütuf olmayıp, yararlananlar için bir haktır.
Uygulama sırasında, ücretsiz şehir içi toplu taşıma hakkından yararlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza karşı terbiye sınırını aşarak; söz ve davranışları ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde suç olarak düzenlenen filleri işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve manevi tazminat davası başta olmak üzere diğer talep haklarını kullanmak isteyen hak sahibi vatandaşlarımıza hukuki yardımda bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.