24.04.2015 tarihli açıklama

aciklama2404

24.04.2015 TARIHLI AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Barosu üyelerinden Av. Umut KILIÇ, Adli Yargı Hâkim ve Savcılık sınavının yazılı aşamasından sonra, 21.04.2015 tarihinde mülakata katılmak üzere Ankara’ya gitmiş, mülakat esnasında daha önce katılmış olduğu mülakatta hakkının yendiği düşüncesi ile kurul üyelerinin yüzlerine karşı eleştirilerde bulunmuştur. Meslektaşımız susturulmak istenmiş ve nihayetinde polis zoru ile salondan çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine meslektaşımızın sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlarından tutuklanması talep edilmiş, meslektaşımız tutuklanmış ve tutuklamaya itiraz reddedilmiştir.

 

Öncelikle ve önemle belirtmek gerekirse; meslektaşımızın isnat edilen hakaret suçunu işleyip işlemediği, sarf ettiği sözlerin hakaret niteliğinde olup olmadığı, eleştiri sınırında kalıp kalmadığı konu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının ve Yargıtay içtihatlarının değerlendirileceği yargılama neticesinde belli olacaktır. Atılı suçun alt ve üst sınırı Türk Ceza Kanunu’nda bellidir.

 

Tutuklama bir tedbirdir. Hakaret isnadı ile tutuklanmak, rüyada görülse bile inanılmayacak bir olaydır. Ama son zamanlarda rüyalar kâbusa, kâbuslar da gerçeğe dönmeye başlamıştır. Meslektaşımızın kaçma şüphesi yoktur, ortada karartılabilecek bir delil yoktur, meslektaşımızın atılı suçun mağdurlarına baskı kurma ihtimali yoktur, atılı suç katalog suçlardan değildir ve atılı suçun kovuşturulması izne bağlıdır. Kovuşturulması izne bağlı olan bir suçtan dolayı tutuklama kararı verilmesiyle birlikte, tutuklama tedbiri adeta infaza dönüşmüştür. Bağımsız hâkimlerimiz, verilen kararın hukuka ve kanuna aykırı olduğunu çok iyi bilmektedir.

 

Meslektaşımız özgürlüğüne kavuşacaktır ama yaşanan bu olay hafızalardan silinmeyecektir.