2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 inci Maddesine Göre Basın İlan Kurumu Resmî İlan Portalında Yayımlanacak Resmî İlânlar Hk. !

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 inci Maddesine Göre Basın İlan Kurumu Resmî İlan Portalında Yayımlanacak Resmî İlânlar Hk. !
 

 

 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun muhtelif maddelerinde atıf yapılmış olan geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesinde belirtilen Basın İlan Kurumu resmî ilan portalında yayınlanacak resmî ilânlara Resmî İlân Tarifesinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için belirlenen sütun-santim birim fiyatı uygulanır.
Etiketler: