13.02.2015 tarihli duyuru

duyuru

13.02.2015 TARIHLI DUYURU

İç güvenlik paketi ile yargı organlarına ait olan bazı yetkiler, idareye devredilirse Anayasaya aykırılık oluşur. ‘Kuvvetler Ayrılığı’ ilkesi ihlal edilir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. İdarenin keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı organlarına ait olan yetkiler, idareye devredilemez.